SRB jezik
SRB jezik

MEĐUNARODNA NAUČNA I STRUČNA KONFERENCIJA:

Sistemi kritične infrastrukture u eri veštačke inteligencije
CIS-AI Nexus - Konvergencija kritične infrastrukture i veštačke inteligencije

Praćena interaktivnom vežbom:
“Scenario napada i reagovanja na sajber incident, u organizaciji Nacionalnog CERT-a i Fondacije: Mreža za sajber bezbednost“

17-18.10.2024., Hotel Jugoslavija, Beograd, Srbija

INFO

O KONFERENCIJI

TEMA KOFERENCIJE

 

Sistemi kritične infrastrukture (CIS) predstavljaju okosnicu modernog društva, obuhvatajući širok spektar sektora uključujući energetiku, transport, vodosnabdevanje, telekomunikacije, bezbednost, zdravstvenu zaštitu, finansije itd. Ovi sistemi su od vitalnog značaja za funkcionisanje ekonomija, blagostanje građana, kao i efikasno funkcionisanje državnih organa. Oni su međusobno povezani i međuzavisni, što znači da poremećaj čak i jednog CIS-a može imati kaskadne i razorne efekte u drugim sektorima i u društvu.

Sa povećanom složenošću i integracijom CIS-a, povećavaju se bezbednosni rizici i izazovi jer je većina današnjih kritičnih infrastruktura zasnovana na sajber-fizičkim sistemima, što znači da sadrže i fizičke i virtuelne aspekte zasnovane na tehnološkim rešenjima. Ovakva struktura izlaže kritične sisteme rizicima od prirodnih katastrofa, sajber-napada, fizičkih napada i drugih nesreća koje mogu imati razorne posledice. Osiguranje bezbednosti CIS-a započinje identifikacijom pretnji koje iskorišćavaju različite ranjivosti ovih sistema. Ovo zahteva stalna ulaganja u održavanje infrastrukture, modernizaciju i mere bezbednosti, kao i saradnju između vlada, subjekata privatnog sektora, naučnih institucija, kao i organizacija civilnog društva.

Dodatni problem je komunikacija unutar i između različitih sistema. Dvosmerna komunikacija može imati prednosti kao što je brže vreme reakcije, ali je takođe podložna dodatnim bezbednosnim problemima kao što je gubitak kontrole nad inteligentnim sistemima, posebno u suočavanju sa pretnjama iz više izvora ili koje su rezultat međuzavisnosti ranjivosti vise sektora. Raznolikost tipova sistema, kao i tipovi napada koji ih mogu izazvati, zahtevaju sveobuhvatnije tehnike koje su u stanju da otkriju pretnje različite prirode. Ove sveobuhvatne metode otkrivanja moraju se oslanjati na veštačku inteligenciju kako bi precizno identifikovale i klasifikovale pretnje u uslovima neizvesnosti i potrebe za brzim reagovanjem.

S druge strane, veštačka inteligencija (VI) je oblast u tehnološkoj industriji koja se brzo razvija. Važnost VI proizilazi iz njenog transformativnog potencijala u više domena, kao što je CIS. Istaknuta uloga VI u CIS-u (energetika, saobraćaj, bankarstvo, tržište finansijskih instrumenata, zdravstvo, voda, otpadne vode, digitalna infrastruktura, javna uprava, svemir, prerada i distribucija hrane), leži u njenoj sposobnosti da pokreće inovacije, unapređuje efikasnost i rešavanje složenih izazova u različitim domenima, na kraju oblikujući budućnost naše ekonomije i društva. Drugim rečima, integracija VI u CIS ima potencijal da poboljša otpornost, bezbednost i efikasnost infrastrukturnih sistema, obezbeđujući kontinuirano funkcionisanje osnovnih usluga na koje se oslanja društvena stabilnost. Mnogi istraživači i programeri uveliko primenjuju metode i tehnike koje simuliraju inteligenciju nalik čoveku u algoritamskim operacijama CIS-a.

Potencijalne prednosti korišćenja VI u CIS-u su nesporne, ali je neophodno pažljivo planiranje, razvoj i implementacija tih rešenja da bi se umanjili rizici i obezbedila odgovorna upotreba ove moćne tehnologije. Jedan od najvećih problema je nedostatak teorijskih znanja u ovoj oblasti. Većina studija pokazuje impresivne rezultate novih metoda bez detaljnog objašnjenja o tome kako se oni dalje generalizuju u vidu budućih nesagledivih izazova. Ovaj nedostatak transparentnosti i analize strateških rizika je umanjio poverenje ljudi u nove pristupe. Štaviše, to je otežalo primenu odgovarajuće međunarodne i nacionalne regulative, kao i tehnika regulacije kao sastavnog dela primene VI metoda na bilo koju aplikaciju u realnom svetu. Eksponencijalni razvoj i integracija VI u sve aspekte tehnologije, takođe su pokrenuli ideološke i etičke dileme. Izveštaji naglašavaju da bi oslanjanje na VI moglo da stvori nove ranjivosti sistema koje bi se mogle maliciozno iskoristiti.

Ukratko, kako naš svet postaje sve više međusobno povezan i tehnološki vođen, zaštita vitalne infrastrukture od novonastalih pretnji i poboljšanje njene efikasnosti putem rešenja koja se zasnivaju na AI postali su imperativ.

Konferencija SISTEMI KRITIČNE INFRASTRUKTURE U ERI VI: CIS-VI Nexus, posvećena je istraživanju simbiotske veze između CIS-a i VI, i spremna je da razotkrije složenosti i potencijale približavanja ova dva transformativna domena. Ona služi kao dinamična platforma za interdisciplinarni dijalog, saradnju i razmenu znanja. Pozivamo istraživače, inženjere, kreatore politika, lidere u industriji, praktičare i investitore da nam se pridruže u oblikovanju budućnosti otpornosti i održivosti kritične infrastrukture kroz inovativnu integraciju tehnologija VI.

Kroz uvodna izlaganja, panele koji provociraju razmišljanje, interaktivne radionice i prezentacije najnovijih istraživanja, cilj nam je da podstaknemo dublje razumevanje kako VI može da revolucioniše upravljanje, zaštitu i optimizaciju kritičnih infrastrukturnih sistema. Pozivamo vas da zajedno istražimo nove metodologije, podelimo najbolje prakse i odredimo put ka sigurnijoj, efikasnijoj i prilagodljivijoj infrastrukturi.

Ispod su ključne teme i ciljevi.

TEME KONFERENCIJE
NAJVAŽNIJI SADRŽAJI
ORGANIZATORI KONFERENCIJE
KONFERENCIJSKI PARTNERI
AGENDA - I Dan (17. Oktobar)
AGENDA - II Dan (18. Oktobar)
PREPORUKA ZA SMEŠTAJ

PREPORUČEN SADRŽAJ

RTS: ŠTA SVE SPADA U KRITIČNU INFRASTRUKTURU I KAKO JE ZAŠTITITI
RTS: ŠTA SVE SPADA U KRITIČNU INFRASTRUKTURU I KAKO JE ZAŠTITITI
PROF. DR ZORAN KEKOVIĆ
GALERIJA SLIKA SA MEĐUNARODNE NAUČNE KONFERENCIJE: BEZBEDNOST INFRASTRUKTURNIH SISTEMA – KONCEPTI – REGULATIVA – PRAKSA
GALERIJA SLIKA SA MEĐUNARODNE NAUČNE KONFERENCIJE 2023: BEZBEDNOST INFRASTRUKTURNIH SISTEMA – KONCEPTI – REGULATIVA – PRAKSA

MESTO DOGAĐAJA

Hotel Jugoslavija
Bulevar Nikole Tesle 3, Novi Beograd, Srbija 

KOTIZACIJA

Rana kotizacija iznosi 250e do 1. septembra 2024. godine, a nakon toga 300e do početka konferencije.

ŠTA OBUHVATA KOTIZACIJA?

  • ručak 17. i 18. oktobra
  • kafe posluženje tokom pauza
  • konferencijski materijal
  • krstarenje Dunavom i Savom i svečanu večeru (17. oktobra)
  • interaktivnu radionicu na temu "Istraživanje praktične primene rešenja veštačke inteligencije u oblikovanju infrastrukturnih sistema pametnih gradova"
  • zbornik radova po završetku konferencije

OBRAZAC PRIJAVE  

Molimo popunite obavezno polje.
Molimo popunite obavezno polje.
Molimo popunite obavezno polje.
Molimo popunite obavezno polje.
Molimo popunite obavezno polje.
Molimo popunite obavezno polje.
Molimo popunite obavezno polje.
Molimo popunite obavezno polje.
Molimo popunite obavezno polje.

Kontakt  

Prof. dr Zoran Keković
CENTAR ZA ANALIZU RIZIKA I UPRAVLJANJE KRIZAMA
E-mail: caruk06@gmail.com | mob: +381 69 123 02 65

Adresa

Omladinskih brigada 7a/1
11070 Novi Beograd, Beograd
Srbija
 

Telefon

+381 69 123 02 65

 E-mail

© Copyright 2024 . All Rights Reserved MEĐUNARODNA NAUČNA I STRUČNA KONFERENCIJA: Sistemi kritične infrastrukture u eri veštačke inteligencije

Search